Välkommen till oss på

Beranders Färg!


Beranders Färg grundades 1948

av Georg och Britta Berander i en liten skala mer som ett extrajobb, då Britta jobbade som korrekturläsare på Hallands Nyheter och Georg som busschafför. Försäljning var huvudsakligen till målerikunder i mellersta Halland. Leverans skedde tre gånger i veckan.


Eftersom Georg i början inte hade tillgång till någon bil, ter sig leveranserna av färg idag nästan komiska. Han lastade sin cykelkärra med färg och torrpigment, tog sig till järnvägsstationen och polleterade sin kärra, satte sig själv i tågkupén på "Pyttebanan" till Ullared, och cyklade sedan ner mot Falkenberg med leveranser till kunderna utmed vägen.


1970 började dottern Ragni och hennes man Börje att jobba i firman, och nu övergick Beranders Färg från att vara ett rent lager bara för målerikunder, till att även vara en butik för privatpersoner som ville måla och tapetsera sina hem.

1975 gick Georg hastigt bort och Ragni och Börje tog över verksamheten. Företaget blev långsamt större och började även sälja färg till industrier, fortfarande med turbil tre gånger i veckan som ett försäljningsargument.

Beranders var inte längre ett extrajobb, utan en verksamhet med sju anställda.


Börjes och Ragnis två söner; Henrik och Fredrik, började 1991 respektive 1999 jobba i företaget, och övertog under 2002 aktierna i Beranders Färg AB.


Idag har Beranders Färg huvudsakligen tre kundkategorier; måleri, industri och privatpersoner som vi förser med färg, tapeter, golv och inspiration.

I April 2013 slog vi upp dörrarna i vår nybyggda och fräscha butik med 1500m2 butiksyta!


Vi på Beranders Färg önskar er alla varmt välkomna!


Henrik och Fredrik

med personal.

 

Valencia
Georg
HN 2017
Berandersgänget
Berandersgänget
Georg
Berandersgänget
Valencia ingång
Kvitto 1948
Beranders Bussen
Beranders Färg Nybygget 2013

Copyright © All Rights Reserved                                                                                Tapeten i bakgrunden kommer från Midbec

Webbdesign: Jenny Marchant                                                                                                    "Industri" art. nr.939330